kura
Sprzedaż
Co posiadamy w naszym asortymencie?
Poniżej aktualna lista
sprzedaży.
kura
Data sprzedaży: pisklęta jednodniowe - od listopada 2023 do czerwca 2024
Wiek
ptaków
Rodzaj
kury
Cena kury
(zł/szt.)

*podstawowy program szczepień
Rodzaj
koguta
Cena
koguta

*podstawowy program szczepień
1 dzień
kurki ogólnoużytkowe i towarowe
6 zł
kogut pogrubiany jarzębaty
1 zł
Data sprzedaży:
Wiek
ptaków
18 tygodni
Rodzaj
kury
Czerwona
Jarzębata
Czarna ze złotą szyjką
Cena kury
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
Cena zostanie podana na tydzień przed sprzedażą
Rodzaj
koguta
Cena koguta
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
Wiek
ptaków
16 tygodni
Rodzaj
kury
Czerwona z czarnym piórkiem,
Czarna ze złotą szyjką,
Jarzębata,
Messa VH43.
Cena kury
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
30 zł
Rodzaj
koguta
Jarzębaty,
Czerwony.
Cena koguta
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
30 zł
Wiek
ptaków
1 dzień
Rodzaj
kury
kurki ogólnoużytkowe i towarowe
Cena kury
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
6 zł
Rodzaj
koguta
kogut pogrubiany jarzębaty
Cena koguta
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
1 zł
Wiek
ptaków
19 tygodni
Rodzaj
kury
Czerwona z czarnym piórkiem,
Czarna ze złotą szyjką,
Jarzębata,
Messa VM45
Cena kury
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
36 zł
Rodzaj
koguta
kolorowy
Cena koguta
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
30 zł
Wiek
ptaków
12 tygodni
Rodzaj
kury
Czerwona z czarnym piórkiem,
Czarna ze złotą szyjką,
Jarzębata.
Cena kury
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
28 zł
Rodzaj
koguta
kolorowy
Cena koguta
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
25 zł
Wiek
ptaków
16 tygodni
Rodzaj
kury
Czerwona z czarnym piórkiem,
Czarna ze złotą szyjką,
Jarzębata.
Cena kury
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
35 zł
Rodzaj
koguta
kolorowy
Cena koguta
(zł/szt.)
*podstawowy program szczepień
30 zł
* wszystkie szczepienia wykonane zgodnie z harmonogramem wg programu szczepień wykonane do momentu sprzedaży kur. Za opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu umożliwiamy przeprowadzenie dodatkowych zabiegów i szczepień wykraczających poza zakres standardowego programu odchowu.
Zapisy w godzinach 7:00 - 15:00 pod nr tel. 25 7570193 / 25 7570202 25 7570193 25 7570202