O firmie
MESSA Ośrodek Hodowli
Zarodowej Sp. z o.o.
MESSA O.H.Z. sp. z o.o. jest polską rodzinną firmą zlokalizowaną w Mieni, 12 km od Mińska Mazowieckiego. Nasza ferma istnieje od 1961 roku. Od 1974 rozpoczęliśmy prace hodowlane nad rodzimymi rodami kur nieśnych i ogólnoużytkowych. Dzięki kilkudziesięcioletniej selekcji kur staliśmy się liderem polskiej genetyki w doskonaleniu kur.
kura
kura
kura
Praca hodowlana oparta jest na selekcji indywidualno-rodzinowej w oparciu o indeks selekcyjny, szacowany przy pomocy systemu BLUP z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych. W wyniku prowadzenia prac selekcyjnych osiągamy stały postęp hodowlany w czystych rodach przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu zwierząt.

Nieustannie doskonalimy nasze rody w kierunku poprawy nieśności, jakości jaj, wykorzystania paszy, zdrowotności i wylęgowości. By zaspokoić oczekiwania klientów dostosowujemy nasze programy hodowlane do zmieniających się potrzeb rynku. Oferujemy kurki zarówno do hodowli intensywnej jak przyzagrodowej oraz ekologicznej. Aby klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał genetyczny naszych piskląt stworzyliśmy dostosowany do ich potrzeb Program świetlny oraz Program żywieniowy.

Służymy
naszą wiedzą
i doświadczeniem
Naszym celem jest dostarczenie klientom zdrowych kurcząt o wysokim potencjale produkcyjnym, dostosowanych do różnych warunków środowiskowych. Stada są pod stałą opieką weterynaryjną.

Posiadamy własny Zakład Wylęgu Drobiu oraz odchowalnie. W ofercie posiadamy jaja wylęgowe, pisklęta jednodniowe oraz kury do 16 tygodnia życia.